Ο κυρίως χώρος μας

Το μεράκι μας, στην εξυπηρέτηση των δικών σας πραγματικών συμφεροντων

Φιλικά,

Όλγα Ν. Τσιπτσέ

Μετεκπαίδευση από ΕΚΕΕΧΔ -Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν προσφάτως μετεκπαιδευτεί σε Διαμεσολάβηση σε χρηματοπιστωτικά, επενδυτικά & ασφαλιστικά θέματα από το ΕΚΕΕΧΔ ( Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών)